List of words

sides , hair
; fair hair
lang ginger hair
fae haed hair
o wis hair
red o hair
wis fae hair
wi lang hair
. . hair
wi black hair

Leid-Sketch

hair

Corpus freq:- 10 (4135.65 per million)
NOUN - 10

Words that modify hair

lang - 2
black - 1
haed - 1
fair - 1
ginger - 1

nouns that and/or with hair

verbs with hair as the object

wis - 1